Veelgestelde vragen

Antwoorden vindt u hier:

Hoe kan ik betalen?

Er zijn een aantal manieren hoe u uw betaling kunt voldoen. Lees alles op deze pagina.

Hoe hoog is mijn openstaande schuld?

In Mijn Dossier bent u op de hoogte van welk bedrag u nog moet betalen en kunt u betalingen via iDEAL doen en een betalingsregeling aanvragen. Mijn dossier

Wat als ik niet kan betalen?

Dat is ontzettend vervelend, maar we gaan graag samen met u een oplossing zoeken! Lees op deze pagina hoe we dat gaan doen.

Daarnaast kunt u contact zoeken met de schuldhulpverlening van uw gemeente, de kredietbank of een andere organisatie. Kijk op deze pagina voor meer informatie over hulp bij schulden.

De brief is niet voor mij bestemd. Wat moet ik doen?

Mogelijk staat een vorige bewoner nog op uw adres ingeschreven. Stuur een brief die niet voor u is bestemd, zo snel mogelijk ongeopend terug. Schrijf op de ongeopende envelop ‘retour afzender’ en doe de envelop weer op de post. Een postzegel is niet nodig. Wij raden u tevens aan om contact op te nemen met de gemeente. De gemeente kan een onderzoek instellen om het juiste adres van deze persoon te achterhalen.

Ik ben het niet eens met de vordering of de hoogte van het bedrag want ik heb al betaald. Wat kan ik doen?

Heeft u aan het CJIB betaald? Dan dient u contact op te nemen met het CJIB.

Heeft u aan Groot en Evers betaald? Graag ontvangen wij dan een bewijs van uw betaling. Het is belangrijk dat het bedrag, het rekeningnummer, datum van betaling en het betalingskenmerk erop staan vermeld. Neem contact met ons op.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel?

Lees hiervoor de toelichting die op de achterkant van het dwangbevel staat. Let u er wel op dat u dit doet binnen de bezwaartermijn. Als de termijn eenmaal verstreken is wordt de vordering onherroepelijk en kunt u er niets meer tegen doen. De rechter zal uw bezwaar behandelen en u moet hiervoor ook kosten (griffierecht) betalen. Als u die niet (op tijd) betaalt, wordt uw zaak namelijk niet in behandeling genomen.

Wat is een betekening?

Het dwangbevel wordt door de gerechtsdeurwaarder aan u overhandigd. De wet noemt deze overhandiging het ‘betekenen’ van het dwangbevel. In de betekening wordt bevel gedaan om alsnog binnen de gestelde termijn te betalen.

Hoeveel kosten mogen deurwaarders eigenlijk in rekening brengen?

Als er een vonnis, beschikking of een dwangbevel is dat door de deurwaarder ten uitvoer moet worden gelegd, gelden er ook vaste wettelijke tarieven. Dit zijn géén incassokosten maar executiekosten en deze worden vastgesteld door de overheid op basis van de kostprijs. De tarieven die de schuldenaar verschuldigd is voor de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder staan in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). Deze tarieven worden jaarlijks door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld.

Hoe hoog zijn de invorderingskosten bij boetes?

Voor verkeers- en strafboetes gelden afwijkende invorderingskosten. De invorderingskosten staan los van eventueel eerder opgelegde verhogingen wegens te late betaling.

  • Mulder (WAHV-zaken): € 45,28;
  • Strabis/OM-Afdoening/EGS (geldboetes): € 80,41;
  • Schadevergoedingsmaatregelen: € 145,34;
  • Ontnemingsmaatregelen: € 145,34.
Wat zijn executiemaatregelen?

Er zijn verschillende maatregelen zoals een loonbeslag, beslag op roerende zaken of beslag op een huis.

Alle veelgestelde vragen